Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra
Odesílatel Jiří Novák
Organizace odesílatele Ekonomické a právní poradenství, s.r.o. [IČO: 27279715]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2024 12:25:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
uveřejňujeme Vysvětlení ZD a aktualizovaný výkaz výměr.
S pozdravem
Jiří Novák


Přílohy
- vysvětlení3.pdf (205.33 KB)
- MD_D.4.1.3_VÝKAZ VÝMĚR_ROZDĚLENÍ_V4_SLEPÝ_13-05-2024.xlsx (633.92 KB)