Veřejná zakázka: Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny - 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 663
Systémové číslo: P24V00000009
Evidenční číslo zadavatele: 2408
Datum nákupu / nabídek: 18.03.2024 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny - 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla jsou stavební úpravy interiéru objektu kaple sv. Anny v Ostrově v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČO: 25229869, z 11/2022, včetně povinných revizí a zkoušek, a závazného stanoviska orgánu státní památkové péče MěÚ Ostrov č.j. MěÚO/12536/2023 ze dne 16.03.2023.
Oprava řeší obnovu a stavební úpravy stávajícího historického objektu kaple sv. Anny v klášterním areálu. V roce 2023 byla provedena 1. etapa oprav, která se týkala opravy vnějšího pláště objektu spolu s terénními úpravami, aby byl co nejvíce omezen průnik srážkových vod k patě objektu. Předmětem této zakázky je 2. etapa stavebních úprav, které se týkají opravy interiéru včetně krypty v rozsahu oprav vnitřních zavlhčených omítek, které budou nahrazeny omítkami kapilárně aktivními, a to min. do výše 0,8 m nad hranu viditelného poškození, restaurování vnitřních kamenných prvků, provedení kompletní nové výmalby interiéru kaple dle požadavků NPÚ. Nad hlavním vchodem na vnějším líci obvodového zdiva bude osazen nově vysekaný znak (erb) rodu sasko-lauenburského.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ostrov
 • IČO: 00254843
 • Poštovní adresa:
  Jáchymovská 1
  36301 Ostrov
 • Název odboru: Odbor městských investic a správy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky