Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na dodávku technického vybavení a scénické techniky "Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“, v rozsahu dle projektové dokumentace a smlouvy o dílo.
Předmětem veřejné zakázky je modernizace jevištních technologií, akustiky a elektroinstalace v kulturním domě v Ostrově. Vzhledem k aktuálnímu stavu technologií v DKO, které nesplňují současné technologické standardy a nevyhovují požadavkům na provoz kulturního střediska, byl vytvořen návrh následně uvedených provozních prostor. Je nutné konstatovat, že stávající technologické části jsou již velmi opotřebené, nefunkční a vzhledem ke stáří již není možné je opravovat. Tento projekt si klade za cíl navrhnout pro kulturní dům optimální řešení, která v horizontu min. 10 let umožní spolehlivý, bezproblémový provoz a vyhoví všem požadavkům kladeným jednotlivými produkcemi.
Místo plnění: Karlovarský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.05.2024 10:00
Datum zahájení: 25.03.2024 13:55
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):