Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování studie proveditelnosti projektu v oblasti kybernetické eGovernmentu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování studie proveditelnosti projektu v oblasti eGovernemntu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci programového období 2021 až 2027.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)
Kontakt: Jaroslav Kovář - 720 030 569 - jkovar@ostrov.cz
Jiří Jiránek - 354 224 886 - jjiranek@ostrov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01.08.2022 09:00
Datum zahájení: 12.07.2022 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: