Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ÚKLIDOVÉ SLUŽBY PRO DŮM KULTURY OSTROV
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je pravidelný úklid a mimořádný úklid prostor Domu kultury Ostrov (dále jen DKO). Soupis všech prostor uklízených v rámci pravidelného úklidu včetně četnosti úklidu tvoří přílohu této specifikace. Mimo pravidelný úklid se bude v DKO provádět i mimořádný úklid, a to úklid po akcích konaných v DKO (kino, divadlo, plesy, koncerty apod.), který se bude řídit týdenním soupisem akcí pořádaných v DKO, resp. objednávkou mimořádných úklidových prací. Dodavatel musí zajistit pravidelný i mimořádný úklid dle objednávky DKO s tím, že pověřená osoba DKO určí podmínky (prostor a termín) mimořádného úklidu minimálně 5dnů před konáním akce. Mimořádný úklid je kalkulován v hodinovém rozsahu daného prostoru a bude součástí cenové nabídky ve formě hodinové sazby za mimořádný úklid. Dodavatel je povinen nahlásit neprodleně po zjištění na e-mail reditel@dk-ostrov.cz závady, nedostatky (prasklé žárovky, rozbité okno, poškození různého druhu, potřebu doplnění skladových zásob úklidových prostředků, ručníků a toaletního papíru).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)
Kontakt: Mgr. Lukáš Lerch, ředitel organizace, tel. 777 105 602, e-mail: reditel@dk-ostrov.cz
Ing. Monika Lisá, účetní, fakturant, tel. 604 838 798, e-mail: lisa@dk-ostrov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.04.2021 10:00
Datum zahájení: 23.03.2021 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):