Veřejná zakázka: Zpracování aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let 2021-2030

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 506
Systémové číslo: P20V00000058
Evidenční číslo zadavatele: 2042
Datum zahájení: 10.09.2020
Nabídku podat do: 25.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let 2021-2030
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky se v této výzvě rozumí vyhodnocení původního Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov s horizontem do roku 2020 a zpracování aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let 2021 - 2030 podle níže specifikovaných částí programu dle Usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25. 3. 1992 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón s ohledem na úplné znění „Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory
v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ vydaného MK ČR pod č. j. 78.596/2018. Současně bude respektována vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah ochrany památkových rezervací a památkových zón. Součástí plnění zakázky je i projednávání programu s veřejností, s orgány státní památkové péče, s oddělením památkové péče Krajského úřadu Karlovarského kraje, popřípadě s Ministerstvem kultury ČR.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 82 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ostrov
 • IČO: 00254843
 • Poštovní adresa:
  Jáchymovská 1
  36301 Ostrov
 • Název odboru: Odbor rozvoje a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy