Veřejná zakázka: Změna č. 3 Územního plánu Ostrov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 484
Systémové číslo: P20V00000036
Evidenční číslo zadavatele: 004
Datum zahájení: 27.03.2020
Nabídku podat do: 10.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Změna č. 3 Územního plánu Ostrov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na služby je zpracování změny č. 3 Územního plánu Ostrov (dále také změna ÚP) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, které tvoří zejména následující činnosti
• Zpracování Návrhu změny ÚP do projednání (dle § 55a a následujících stavebního zákona),
• Úprava Návrhu změny ÚP po veřejném projednání, popřípadě opakovaném veřejném projednání,
• Účast na veřejných projednáních, popřípadě na jednáních s dotčenými orgány
• Zajištění zpracování výstupů dle přílohy č. 4 této dokumentace – schválené a projednané Zadání změny č. 3 Územního plánu Ostrov (odevzdání v požadovaných formátech a měřítkách)
• Zpracování změny ÚP dle metodiky MINIS, KÚKK
• Zpracování právního stavu po vydání změny č. 3 Územního plánu Ostrov

Rozsah řešeného území, které bude předmětem zakázky, je součástí areálu bývalé Škody Ostrov v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova. Rozloha řešeného území činí cca 28 ha a zahrnuje pozemky p.p.č. 458, 459, 460, 493 a 494 k.ú. Dolní Žďár u Ostrova.
Změna Územního plánu Ostrov spočívá primárně ve změně koeficientu maximální podlažnosti, resp. výšky římsy od upraveného terénu ze stávajících 12m na 22,5 m.
Podrobné požadavky na zpracování veřejné zakázky jsou obsahem přílohy č. 4 této dokumentace – schválené a projednané Zadání změny č. 3 Územního plánu Ostrov ve smyslu ust. § 47 stavebního zákona.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Ostrov
 • IČO: 00254843
 • Poštovní adresa:
  Jáchymovská 1
  36301 Ostrov
 • Název odboru: Odbor rozvoje a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646791

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ostrov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy